Regulamin udziału w projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost partycypacji społeczne 75 mieszkańców pow. ostródzkiego w oddolnym prowadzeniu 5 Świetlic Wiejskich w okresie 24 miesięcy. Dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom Świetlicom zostanie nadana nowa rola i edukacyjna i obywatelska i społeczna. Każde środowisko uczestniczące w projekcie otrzyma wsparcie merytoryczne, szkoleniowe oraz finansowe w postaci budżetów partycypacyjnych.

Załączniki:

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

Projekt jest realizowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content