Design Thinking w projektowaniu wsi

Termin realizacji: 

od 01.08.2022 r. do 31.08.2024 r.

Wysokość dofinansowania: 

296 990,00 zł

Całkowita wartość zadania: 

296 990,00 zł

Źródło finansowania: 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Działania

Laboratorium

DESIGN THINKING

 

ANIMATOR ŻYCIA SPOŁECZNEGO

FORUM

ŚWIETLIC WIEJSKICH

WYNIKI REKRUTACJI

1/ GC-KB SAMBOROWO
2/ Świetlica wiejska w Brzydowie
3/ Świetlica wiejska w Durągu
4/ Świetlica wiejska w Starych Jabłonkach

 

GRATULUJEMY!!!

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy należy przekazać do biura projektu Stowarzyszenia Teraz MY, ul. Olsztyńska 20, 14-133
Stare Jabłonki lub przesłać na adres mailowy terazmy.org@gmail.com do 31 sierpnia 2022 r. do godz. 14:00.

Osoby wskazane w formularzu muszą obligatoryjnie złożyć wypełnioną deklarację uczestnika. Deklaracje
należy dołączyć do formularza. Formularze bez deklaracji uczestników nie będą rozpatrywane!

Galeria

Szczegóły wkrótce

……

Skip to content