Teraz MY

Poznajmy się 🙂

Stowarzyszenie Teraz My powstało w styczniu 2019 r. Naszą misją jest szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich poprzez świetlice i lokalne podmioty, które tam działają, w tym Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenia i Fundacje. 

W działaniach stawiamy na tworzenie lokalnych partnerstw sektorowych i międzysektorowych. Członkowie organizacji to osoby z ponad 10 letnim doświadczeniem w sektorze pozarządowym, które zawsze są chętne do pomocy i współpracy.

Zespół

Magdalena Wollman – prezes

Od ponad 10 lat zaangażowana w pracę w III sektorze. Specjalistka w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, tworzenia projektów i ich zarządzania. Jest autorką i koordynatorką wielu projektów pobudzających środowiska lokalne do działania, ze środków publicznych krajowych, zagranicznych i UE. To również doradca, trenerka i animatorka w organizacjach pozarządowych oraz środowiskach lokalnych. Absolwentka Szkoły Animatorów Społecznych Warmii i Mazur. Specjalista w tworzeniu wiosek tematycznych.

Sylwia Wyszyńska – wiceprezes

Ponad 15 letnie doświadczenie w sektorze pozarządowym. Doradca, animatorka i trenerka w organizacjach pozarządowych oraz środowiskach lokalnych. Absolwentka Szkoły Animatorów Społecznych Warmii i Mazur oraz Szkoły Trenerów STOP Warmii i Mazur. Autorka i koordynatorka wielu projektów pobudzających środowiska lokalne do działania, współfinansowanych z różnych źródeł krajowych, zagranicznych i UE. Specjalistka w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, tworzenia projektów i ich zarządzania.

Anna Czajkowska - członek

Doradca oraz animator w III sektorze. Posiada 4- letnie doświadczenie w pracy w ngo w realizacji, rozliczaniu i koordynowaniu projektów finansowanych ze środków publicznych krajowych. Od lat współpracuje z OSP i KGW na terenie powiatu ostródzkiego w zakresie aktywizacji w środowiskach lokalnych. Absolwentka Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej oraz programu kwalifikacyjnego Akademia Młodych Potencjałów (YOU.PA -Young Potencial Akademy).

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content