Poznajmy potrzeby warmińsko-mazurskich KGW

Diagnoza sytuacji i potrzeb KGW w woj. warmińsko-mazurskim

W związku z badaniem kondycji Kół Gospodyń Wiejskich, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Kół Gospodyń Wiejskich z woj. warmińsko-mazurskiego o wypełnienie poniższego kwestionariusza.

Ankieta ma na celu zdiagnozowanie sytuacji i potrzeb Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących w woj. warmińsko-mazurskim. Informacje uzyskane od Państwa posłużą jako materiał do przygotowania raportu obrazującego stan i potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących w regionie.

Wnioski wynikające z zebranego materiału posłużą do zbudowania systemu wsparcia odpowiadającego na problemy i potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich w regionie. Raport dostępny będzie na stronie internetowej www.terazmy.org. Zostanie również przesłany do kluczowych instytucji kierujących wsparcie do Kół Gospodyń Wiejskich w Województwie Warmińsko – Mazurskim.

Dziękujemy za współpracę i poświęcony czas!

                https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSaTk874Ai-L1APvuQOS33xWDdcW_7F4N2tZ_fJi97hYi1NA/viewform

Projekt pn. „MOCna SIEĆ” jest realizowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Teraz MY.

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content