Uwaga! 31 stycznia 2022 roku mija termin zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR!!!

     Organizacje pozarządowe zarejestrowane z Krajowym Rejestrze Sądowym mają obowiązek do końca stycznia, tj. do 31 stycznia 2022 roku    zgłosić informację o beneficjentach rzeczywistych. Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej www.crbr.podatki.gov.pl
31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Zgłaszane dane powinny odpowiadać rzeczywistości. Zgłoszenie – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji (jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).
Więcej informacji
Wzór dokumentu elektronicznego jest dostępny w Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych nr wzoru 2019/08/22/8410

Przydatne linki:

https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja

 

 

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content