„Aktywne Kobiety” – nowy projekt

Z radością przypominamy, że Stowarzyszenie Teraz MY otrzymało grant na realizację projektu „Aktywne Kobiety”. Środki na ten cel pochodzą z projektu grantowego „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, współfinansowanego ze środków Programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021-2027.

Wysokość dofinansowania: 6800,00 EUR

Projekt „Aktywne Kobiety” ma na celu wspieranie i podnoszenie rangi oraz roli kobiet zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach projektu zaplanowaliśmy szereg działań, które pomogą uczestniczkom rozwijać swoje umiejętności i pewność siebie, a także lepiej wyrażać swoje wartości i sukcesy.

Termin realizacji projektu: 01.01.2024 – 30.11.2024

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) pozwoli nam na skuteczną realizację zaplanowanych działań i osiągnięcie zamierzonych celów. Cieszymy się, że możemy wspierać aktywne kobiety w ich działaniach na rzecz lokalnych społeczności i przyczyniać się do budowania silnych, zintegrowanych wspólnot.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań na stronie internetowej oraz profilu Facebookowym Stowarzyszenie Teraz MY, gdzie będziemy na bieżąco informować o postępach projektu i nadchodzących wydarzeniach. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej!

Grant otrzymany w ramach projektu grantowego „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami” współfinansowanego ze środków Programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021-2027.
Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content