Modelowa Świetlica Wiejska

Głównym celem projektu był wzrost partycypacji społecznej 80 mieszkańców z obszarów wiejskich powiatu ostródzkiego ze wspólnotami samorządowymi w oddolnym prowadzeniu 6 świetlic wiejskich w okresie od sierpnia 2019 r. do listopada 2020 r.

Udział w projekcie wzięło 6 środowisk wiejskich. Przeprowadziliśmy szereg działań usprawniających działalność świetlic wiejskich. W ramach projektu zorganizowaliśmy wizytę studyjną dla liderów powiatu ostródzkiego do Gminy Brzeg Dolny, w tym. m.in. do Wioski Tematycznej w Godzięcinie tzw. Wioski Pszczelarskiej, gdzie uczestnicy podglądali praktyki dobrej aktywności wiejskiej oraz inspirowali się funkcjonowaniem i aktywizowaniem lokalnych środowisk wiejskich.

Wirtualna wizyta studyjna – Świetlica wiejska w Starych Jabłonkach

13:08 min

Nowe życie starej szkoły – wywiad Meloradio

9:17 min

Przeprowadziliśmy 116 h zajęć szkoleniowo-warsztatowych Akademii Modelowej Świetlicy. Uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczna z zakresu tematyki:

  • Rola świetlicy w środowisku lokalnym; Diagnoza potencjału środowiska lokalnego; Edukacja obywatelska; Planowanie i realizacja przedsięwzięć lokalnych; Źródła finansowania działań świetlic; Metody angażowania mieszkańców

oraz zdobyli umiejętności praktyczne do prowadzenia zajęć rękodzielniczych dla mieszkańców swoich wsi w każdym wieku, m.in.:

  • tworzenie świec; tworzenie mydeł; decoupage; makrama; warsztaty zielarskie; las w szkle; florystyka; carving i inne.

Wszystkie środowiska uczestniczące w projekcie otrzymały budżet obywatelski, który umożliwiał realizację pomysłów mieszkańców z danej miejscowości. Dzięki temu, możliwe było zrealizowanie wielu inicjatyw takich jak: rajdy rowerowe, biesiady, turnieje piłki nożnej i tenisa stołowego, konkursy kulinarne, wieczory wspomnień, utworzenie wypożyczalni gier, zajęcia plastyczne, ogniska plenerowe, poprawa estetyki wsi poprzez nowe nasadzenia, zajęcia szachowe i sportowe, warsztaty malarskie, historyczne i inne.

Utworzyliśmy 6 lokalnych programów rozwoju świetlic wiejskich, na podstawie których każda świetlica wiejska zaplanowała konkretne działania roczne. Zorganizowaliśmy 3 szkolenia open dla organizacji pozarządowych z tematyki ekonomizacji organizacji, poprawy umiejętności graficznych z użyciem smartfona oraz tworzenia oferty turystycznej swojej organizacji.

Na bazie 6 świetlic wiejskich powstało również 6 Punktów Informacji Obywatelskiej służących poprawie dostępności np. formularzy urzędowych, pism, biuletynów. Załatwianie spraw urzędowych uległo poprawie sprawności mobilnej mieszkańców. W ramach Punktów świetlice wiejskie zorganizowały wydarzenia obywatelskie na rzecz pamięci historii oraz pomocy społecznej. Możemy wyróżnić: akcje szycia maseczek ze względu na panująca pandemię koronawirusa, szycie flag na każdy dom we wsi z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, akcja „ciasteczko dla szpitala”, która w dobie pandemii osłodziła trudna pracę personelu medycznego oraz pacjentów szpitala w Ostródzie.

Dodatkowo w 2019 roku przeprowadziliśmy wraz z Gminą Ostróda remont budynku starej szkoły podstawowej w Starych Jabłonkach z przeznaczeniem na świetlice wiejską, który na początku 2020 roku oddaliśmy do użytku mieszkańcom. To największe przedsięwzięcie projektowe, które zapewniło mieszkańcom Starych Jabłonek miejsce realizacji ich pomysłów aktywności obywatelskiej.

Projekt pn „Modelowa Świetlice Wiejskie” zrealizowano z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Program FIO, edycja 2019.

Skip to content