Kobiety Siłą Wspólnoty – Rola Aktywnych Kobiet w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Województwo warmińsko-mazurskie to region, gdzie tradycje i nowoczesność przenikają się w harmonijny sposób. Jednym z najbardziej dynamicznych elementów tej społeczności są kobiety zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich. Ich zaangażowanie i praca na rzecz lokalnych społeczności stanowią fundament rozwoju terenów wiejskich.

Kobiety te są nie tylko strażniczkami lokalnych tradycji i kultury, ale także inicjatorkami wielu projektów społecznych. Organizują festyny, warsztaty, spotkania edukacyjne, a także akcje charytatywne. Dzięki ich działalności mieszkańcy zyskują przestrzeń do integracji, wymiany doświadczeń i wspólnego spędzania czasu. Ich działania znacząco wpływają na jakość życia na wsi, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności.

W ramach nowego projektu „Aktywne Kobiety”, pragniemy wyróżnić te najbardziej zaangażowane członkinie społeczności. Planujemy konkurs na najaktywniejszą kobietę w regionie, której działania będą inspiracją dla innych. Szczegóły dotyczące konkursu pojawią się na naszej stronie internetowej i na naszym profilu na Facebooku pod nazwą Stowarzyszenie Teraz MY. Znacie takie Kobiety, które warto wyróżnić? Zachęcamy do śledzenia, aby nie przegapić żadnych ważnych informacji.

Grant otrzymany w ramach projektu grantowego „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami” współfinansowanego ze środków Programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021-2027.
Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content