Czy warto doceniać Kobiety za ich wkład w rozwój społeczności lokalnych?

W dzisiejszych czasach coraz więcej kobiet działa na rzecz rozwoju i aktywności społeczności lokalnych. Szczególnie wyróżniają się te, które działają w Kołach Gospodyń Wiejskich (KGW). Ich zaangażowanie i pasja są fundamentem wielu pozytywnych zmian na terenach wiejskich.

Koła Gospodyń Wiejskich to organizacje, które od lat dbają o zachowanie tradycji, kultury i integracji lokalnych społeczności. Kobiety zrzeszone w KGW nie tylko kultywują i przekazują dalej regionalne zwyczaje, ale także inicjują wiele projektów społecznych. Organizują festyny, warsztaty, spotkania edukacyjne i akcje charytatywne, które łączą mieszkańców, wspierają rozwój umiejętności oraz wzmacniają więzi społeczne.

Docenienie wkładu tych niezwykłych kobiet jest niezwykle ważne. Dzięki ich pracy, wsie i miasteczka stają się bardziej żywe, zintegrowane i pełne inicjatyw. Kobiety te często pracują bezinteresownie, poświęcając swój czas i energię dla dobra wspólnego. Właśnie dlatego warto ich wspierać i wyróżniać, by ich praca była dostrzegana i doceniana.

W ramach naszego projektu „Aktywne Kobiety”, przygotowaliśmy dla przedstawicielek KGW fantastyczne działania, które mają na celu wsparcie ich dalszego rozwoju. Planujemy organizację warsztatów z autoprezentacji, które pozwolą im jeszcze skuteczniej działać na rzecz swoich społeczności. Chcemy, aby miały one narzędzia i umiejętności, które pomogą im w lepszym komunikowaniu swoich pomysłów i inicjatyw. Zaplanowaliśmy również konkurs na najaktywniejszą Liderkę oraz wizyty studyjne.

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów – zarówno na stronie internetowej, jak i na profilu Facebookowym Stowarzyszenie Teraz MY. Tam będziemy na bieżąco informować o szczegółach projektu i nadchodzących wydarzeniach. Dołączcie do nas i wspierajcie aktywne kobiety, które każdego dnia zmieniają swoje lokalne społeczności na lepsze!

Grant otrzymany w ramach projektu grantowego „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami” współfinansowanego ze środków Programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021-2027.
Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content