Inspirujące 3 dni

W ostatnim tygodniu kwietnia br. uczestnicy projektu „Wulkany Aktywności” uczestniczyli w 3 dniowym szkoleniu teoretycznym Akademii Modelowej Świetlicy. Trenerem szkolenia był Damian Dec – specjalista w pracy couchingowej, człowiek z i inspirującym charakterem do twórczej pracy w środowiskach lokalnych. Omówiono tematy związane z rozwojem świetlicy, m.in.: rola świetlicy w środowisku wiejskim; diagnozowanie potrzeb mieszkańców oraz źródła finansowania działań świetlicy.

Każda z obecnych osób przyznała, że najważniejszym momentem w rozwoju ich świetlicy jest zrobienie tzw. „pierwszego kroku” – oni mają już go zdecydowanie za sobą. Szkolenie uzupełniło ich wiedzę, zobrazowało możliwości, nakreśliło kierunek działania oraz wzmocniło ich poziom zaangażowania.

Projekt pn. „Wulkany Aktywności” jest realizowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content