AKADEMIA

DESIGN THINKING

Podczas cyklu szkoleniowego uczestnicy wcielali się w rolę i projektantów usług społecznych i odbiorców tych usług. Dzięki temu lepiej rozumieli każdą ze stron.

Co się zadziało …

… 4 zjazdy i warsztaty pełne twórczych działań, szukania pomysłów, określanie celów i potrzeb. Następnie prototypowanie odpowiednich rozwiązań w formie scenki inscenizowanej oraz prototypu 3D połączonym ze storytellingiem.

Na zdobywaniu wiedzy nie kończymy! Kolejny etap to testowanie wypracowanych rozwiązań.

Akademia otworzyła szersze spojrzenie na kreowanie oferty dla mieszkańców poszczególnych środowisk. Uczestniczki, lokalne animatorki zostały przygotowane do tworzenia oferty zajęć, warsztatów, spotkań czy wydarzeń w sposób odpowiedni i dopasowany do każdego środowiska.

Skip to content